Produkters totala avfall

Helt vanliga saker lämnar avfall efter sig, som vi aldrig ser

De flesta människor är medvetna om den mängd avfall som de hanterar hemma och kanske källsorterar för återvinning, men relativt få är medvetna om det avfall som genereras under produktionen av de produkter som de konsumerar, till exempel det avfall som genereras genom utvinning av råvaror, transporter, produktion av bränslen och el, tillverkning, etc. Förutom det avfall som uppstår då en förbrukad produkt slängs så uppstår avfall under tillverkningen av produkten.

En borrmaskin väger drygt 2 kilo men genererar 51 kilo osynligt avfall. Nästan allt avfall kommer från gruvdrift och anrikning där framtagandet av koppar är det som bidrar mest. De flesta klarar sig med att låna en borrmaskin, gör det du också! 

Det finns stora miljövinster med att producera färre produkter och använda de produkter vi har mer effektivt eftersom man då kan minska avfallsfotavtrycket från den totala konsumtionen. Detta ger ytterligare argument till vikten att ändra konsumtionsbeteendet hos allmänheten samt uppmuntra företag att införa affärsmodeller som går från dagens produktförsäljning till något annat, affärsmodeller som uppmuntrar nya sätt att konsumera och nya mer hållbara livsstilar, till exempel genom att dela produkter och ökad återanvändning.

Ett par byxor väger cirka 445 gram och genererar 25 kilo osynligt avfall. Avfallet uppstår vid vävning och framställning av garn, vid tillverkning av insatsmaterial men framförallt vid tygproduktionen. Många låter sina kläder gå i arv. Gör det du också! 

I rapporten Produkters totala avfall finns beräkningar av avfallsfotavtryck för elva produkter och även uppskattad klimatkostnad till följd av avfallet som uppkommer i produktionskedjan. De produkter som studerades var: kyckling, nötkött, elektrisk borrmaskin, bärbar dator, mjölk (icke-ekologisk), bomullsbyxor, läderskor, mobiltelefon, träningskläder (en T-shirt och ett par shorts i syntetmaterial), mjölkförpackningar av kartong samt tidningar.

Bland de produkter som analyserades hade elektroniska produkter det högsta avfallsfotavtrycket.

En laptop väger ungefär 3 kilo men genererar hela 1 200 kilo osynligt avfall. Gruvavfall och blysmältverks-slagg är exempel på avfallsfraktioner. Kretskort, LCD-modul och CD-ROM / DVD-ROM-enhet bidrar mest till avfallsfotavtrycket på grund av användningen av guld. Så låt din dator leva lite längre!