Frågor och svar

Frågor och svar om kampanjen #osynligtavfall

Har du en fråga gällande osynligt avfall?
Här hittar du vanliga frågor och svar